شرکت پویاسای

کارجوی گرامی؛

هم اکنون امکان همکاری با ما در زمینه هایی که فرم آنها در زیر آمده است میسر می باشد، خواهشمند است با توجه به توانمندیهای خود فرم مربوطه را انتخاب نموده و پس از تکمیل آنرا به آدرس HR@pooyasaay.com ایمیل فرمائید.

توجه داشته باشید که تکمیل دقیق فرم ما را در شناخت بهتر شما یاری خواهد نمود؛

فرم استخدام فنی- مهندسی (EMP-ENG-001

فرم استخدام منشی- آسیستان (EMP-SEC-001)

فرم استخدام بازاریاب (EMP-MRK-001)

فرم خود اظهاری سلامت (EMP-HLT-001) > ضروری جهت تمامی کارجویانبا تشکر

بخش استخدام شرکت پویاسای