شرکت پویاسای
راه های تماس با ما :

تلفن :
80,1 57 20 26 -021
فکس :
07 51 20 26 -021
پشتیبانی 24 ساعته :
71 90 800 0937
وب سایت :
www.pooyasaay.com


ایمیل ها:

بخش فنی :
Info@pooyasaay.com
بخش فروش :
Sales1@pooyasaay.com
بخش پشتیبانی :
Info@pooyasaay.com
هماهنگی :
Office@pooyasaay.com
استخدام :
HR@pooyasaay.com
مدیریت :
Shobeiri@pooyasaay.comدانلود